Tag Archives: สสจ.บึงกาฬ

ประกวด อสม.ดีเด่น (ระดับจังหวัด) ปี 55สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุ่งคล้าร่วมกับ โรงพยาบาลบุ่งคล้า รพ.สต.บุ่งคล้า โคกกว้าง หนองเดิ่น และชมรมสาธารณสุขอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ มุ่งเดินทางสู่โรงพยาบาลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬเพื่อเข้าร่วมประกวด อสม.ดีเ่ด่นระดับจังหวัด ในวันที่ 5 มกราคม 2555 โดย นายแพทย์สุระ วิเศษศํกดิ์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน นอกจากนั้นท่านยังกล่าวชื่นชมเหล่า อสม.ดีเด่นที่เข้าร่วมการประกวดฯ ว่า “อสม.เป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริม ฟื้นฟู และป้องกันโรค และถือเป็นจิตอาสาที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง”อสม.ดีเด่นระดับอำเภอจาก 8 อำเภอ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำเสนอผลงานในครั้งนี้อย่างพร้อมพรั่งโดยเฉพาะ อสม.ดีเด่น จากอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดหนองคาย ที่เตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีคณะกรรมการที่มากด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานฯ สสจ.บึงกาฬ สาธารณสุขอำเภอบุ่งคล้า และผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละโรงพยาบาลในจังหวัดบึงกาฬทุกท่านล้วนแล้วมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับความใส่ใจ และกำลังใจจากผู้บริหาร และทีมงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุ่งคล้า ส่งผ่านดอกไม้ช่อเล็กๆ แต่เต็มเปี่ยมด้วยความรู้สึกที่พยายามเผยความในว่า “ขอให้ อสม.ทุกท่านโชคดี และประสบความสำเร็จดั่งใจหมาย”เวทีการนำเสนอผลงานเริ่มอย่างน่าสนใจพร้อมกันทั้ง 4 ห้องในมุมของคณะกรรมการที่ได้รับความลำบากใจในการตัดสิน ต้องหาทางออกด้วยการป้อนคำถามเพื่อหนีห่างความสามารถของ อสม.แต่ละคนให้เพื่อชี้ขาด…บ่อยครั้งที่ อสม.ปฏิบัติงานอย่างจริงจังในพื้นที่ สร้างความอึ้ง…ให้กับคณะกรรมการเหมือนกัน เพราะไม่รู้จะถามอะไร…ก็สามารถตอบได้หมด อย่างชัดถ้อย ชัดคำผู้บริหารในระดับรองนายกเทศมนตรีแห่งหนึ่ง ให้ความใส่ใจเดินทางมาให้กำลังใจ อสม.อย่างใกล้ชิดเสียงแว่วไม่ขาดสาย…ของ อสม.อำเภอบุ่งคล้า ที่ต่างตื่นเต้นที่ได้เจอเพื่อนเก่า พูดคุยกับเพื่อนใหม่…มองเห็นภาพที่กว้างขึ้นในการปฏิบัติงานสาธารณสุขในแต่ละมุมมอง….พวกเราเชื่อว่า เอกสารที่คณะกรรมการถืออยู่ในมือนั้นเป็นเพียงสิ่งที่เราพยายามให้ท่านมองเห็นร่องรอยแห่งการปฏิบัติ แท้ที่จริงเนื้องานมากนักแลความสุข และเกียรติประวัติที่ได้ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหาร ช่วยสร้างคุณค่าให้กับพวกเรามากมายทีเดียวหรือแม้กระทั่งภาพทีมงานจากอำเภอเล็กๆ ที่เหนียวแน่นด้วยความเอาใจใส่ ส่วนผลการประกวดจะเป็นเช่นไรนั้นหาได้สำคัญไม่…พวกเรา อสม. เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารต่างเชื่อ และสื่อสารตรงกันว่า “โอกาสแห่งการฝึก และเรียนรู้มีบ่อยก็จริง แต่หากไร้ซึ่งการคว้าไว้ในมือของ อสม.ทุกคน คงเกิดเกียรติประวัติที่น่าจดจำเช่นนี้ไม่ได้”

ตามลุ้นกันต่อไป…สำหรับผลงานประกวด แล้วจะแจ้งให้ทุกท่านทราบในลำดับต่อไป….

กีฬาสาสุขสามัคคีสัมพันธ์ ครั้งที่ 1ช่วงนี้บรรยากาศแห่งความสนุกสนาน ที่แต่งเติมมาพร้อมๆ กับการมีสุขภาพดีอิงแอบให้ประชาชนร่วมกันหันมาออกกำลังกายเพิ่มขึ้น นั่นคือ “กีฬาสาธารณสุขสามัคคีสัมพันธ์ ครั้งที่ 1″ ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2554 ณ โรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุ่งคล้าในนามแกนแห่งกลุ่มที่พร้อมตอบรับกลยุทธ์ในเบื้องต้นอย่างพร้อมเพรียง นำโดย นางเบญจพรรณ สมภักดี สาธารณสุขอำเภอบุ่งคล้า ที่กระชับอย่างมั่นเหมาะว่า เราต้องเข้าร่วมเพื่อแสดงพลัง ถึงแม้เรามีอัตรากำลังอันน้อยนิดแต่แรงฮึกของเรานั่นไม่แพ้ใคร…แอบไปเก็บภาพบรรยากาศในช่วงเดินขบวนพาเหรด – พิธีเปิดงานฯ มาให้ชมกัน โดยก่อเริ่มเคลื่อนขบวนฯ คณะสีทุกหมวดเหล่า ในปีนี้ได้แบ่งออกเป็น 4 สี คือ สีม่วง สีฟ้า สีเขียว และ สีชมพู ประกอบด้วย 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองบึงกาฬ ปากคาด ศรีวิไล เซกา โซ่พิสัย พรเจริญ บึงโขงหลง และ บุ่งคล้า แต่ละสีล้วนคัดสรร เลือกสาวงาม นายแบบที่จะถือธงประจำสี จัดรูปแบบขบวนอย่างเต็มความสามารถ…ที่สำคัญช่วงเวลานี้เป็นช่วงของการเก็บภาพแห่งความทรงจำได้เป็นอย่างดีการเตรียมขบวนดำเนินไปอย่างไม่รีบร้อน ช่วยสร้างความสบายอกสบายใจในช่วงเวลาที่อากาศไม่เย็นมาก สายลมพริ้วเบา แสงอาทิตย์สาดส่อง…เราก็เก็บภาพไปเรื่อยๆหันมาที่หนุ่มๆ ที่คัดสรรมาโดยตั้งเกณฑ์เพียงสั้นๆ ว่า “เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว และถูกต้องในภาวะฉุกเฉิน 1669″ที่เห็นไม่ใช่เด็กแว๊น ผู้ใหญ่ชะแว๊นแต่อย่างใด แต่เป็นการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ “เปิดไฟใส่หมวก เมาไม่ขับ ” จะเห็นว่าคนเมาอยู่ข้างๆ ใส่รองเท้้าข้างเดียวแถมสลับข้าง พับขากางเกงไม่เท่ากัน ฯลฯ ตามแต่คนรอบข้างจะจัดแจงตัดบทมาที่ต้นขบวนสาวงามอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เตรียมเคลื่อนขบวนอย่างสง่างามวงดุริยางค์จากโรงเรียนบึงกาฬ ให้จังหวะ และสัญญาณว่าจะเคลื่อนขบวนแล้ว…ในรูปขบวนแต่ละคณะสีล้วนแล้วให้แง่คิด ชักชวน ร่วมแรงร่วมใจ ในการกำจัด ป้องกันภัยที่จะเกิดกับสุขภาพ อาทิ การรณรงค์กำจัดยุงลาย และลูกน้ำยุงลายผสมผสานระหว่างการแต่งกายแบบล้านนาและการแต่งงานแบบอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีของไทยสาวงามที่แยกไม่ออกเลยว่า แท้ หรือ ทียมแต่งแต้มสีสันแบบน่ารักๆ ด้วย ดัมเมเยอร์จิ๋ว…ทีม สสอ.บุ่งคล้า ที่โบกไม้ชูมือทักทาย เนื่องจากมีการเก็บภาพหลายจุดทั้งภาพนิ่ง และวิดิโอ ต้องซ้อมท่วงท่าสักหน่อยรั้งท้ายเพื่อดูแลความสะดวกเรียบร้อยด้วยพี่เลี้ยง ทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ….มีการซักซ้อมจังหวะเพื่อเตรียมเชียร์..ระหว่างการเดินทาง หรือไม่ก็ไม่ได้ยินเสียงจากวงดุริยางค์ เนื่องจากขบวนยาวมากนักกีฬาจาก CUP บุ่งคล้า ที่เน้นหนักมาโดยเฉพาะไม่นานนักตลอดการเคลื่อนจากโรงพยาบาลบึงกาฬ – ตลาดสดอำเภอเมืองบึงกาฬ – เลี้ยวซ้ายก่อนถึงถนนริมแม่น้ำโขง – วกกลับมาที่วงเวียนหอนาฬิกา – เข้าสู่สนามฟุตบอลโรงเรียนบึงกาฬ (สังเกตุว่า นักกีฬาจะเดินตามคนเมา…)ทุกคณะสีพร้อมกันอย่างเป็นระเบีียบบริเวณหน้ากองอำนวยการ เพื่อเตรียมเข้าสู่พิธีเปิดงานกีฬาสาธารณสุขสามัคคีสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์ของจังหวัดบึงกาฬนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ประธานเปิดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ความสำคัญ ความเป็นมาของการจัดงานในครั้งนี้ โดย นายแพทย์วิทยา พลสีลา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเิริ่มขึ้นหลังจากประธานในพิธีปล่อยป้าย เสียงพุดังกึกก้อง พร้อมๆ กับเสียงรถยนต์รอบๆ ที่ส่งเสียงหนุน…(ด้วยความดังของพุ จึงทำให้สัญญาณกันขโมยดังไปพร้อมๆกัน)นายแพทย์ชาญ ตันติวราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ ได้รับการยกย่องให้เป็นนักกีฬาอาวุโส และได้นำกล่าวคำปฏิญาณตนฯ ในโอกาสนี้ด้วยหลังจากนั้นขบวนเพรดได้เคลื่อนออกจากสนามเพื่อเคารพประธานฯ เริ่มจากคณะสีม่วง ประกอบด้วย ดัมเมเยอร์จิ๋วน่ารักทีเดียวรณรงค์โรงพยาบาลปลอดบุหรี่รวมถึงการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ สุขภาพดีง่ายๆ ทำได้ด้วยตัวคุณตามมาด้วย “รู้ทันวัณโรค ไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่”ชมรมผู้สูงอายุบ้านนาโนน ชมรมรักษ์สุขภาพบึงกาฬ รณรงค์เรื่องเอดส์ Getting to zero เอดส์ลดแล้วลดอีกทีมนักกีฬาจากโรงพยาบาลบุ่งคล้า นำโดย แพทย์หญิงนิภารัตน์ นิ่มศิริ (รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า)ปิดท้ายขบวนฯ ด้วยภาพความสวยงามของดัมเมเยอร์จากโรงเรียนบึงกาฬการแสดงจากชมรมทีบูนัมเบอร์วันของน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบึงกาฬที่ออกมาวาดลวดลายการสั่นสบัดได้อย่างอัศจรรย์ใจปิดท้ายด้วยการประกวดเต้นแอโรบิค ในปีนี้่ส่งเข้าประกวด 7 ทีมได้แก่ อำเภอเซกาอำเภอบึงกาฬอำเภอศรีวิไลอำเภอปากคาดอำเภอบึงโขงหลงอำเภอพรเจริญและอำเภอบุ่งคล้้า ที่คัดพิเศษตั้งแต่สาวใหญ่สาววัยกลางๆสาวน้อย และหนุ่มเหลือน้อย..แซมแต่พองาม….

เสียงกระซิบบอกมาว่า ผลการประกวดเต้นแอโรบิคในครั้งนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ ทีมแอโรบิคจาก CUP บึงโขงหลง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ ทีมแอโรบิคจาก CUP บึงกาฬ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ ทีมแอโรบิคจาก CUP ปากคาด…

ยังมีภาพ และมุมต่างๆ ในการแข่งขันกีฬาครั้้งประวัติศาสตร์นี้อีกมากมาย เก็บภาพมาฝากทีมงานฯ และผู้เยี่ยมชมทุกท่านพอสังเขปแต่เพียงเท่านี้….ขอบคุณที่ติดตามจนจบครับ

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุฯ สสจ.บึงกาฬ 54ช่วงเวลาที่ผู้เขียนบล็อกสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุ่งคล้า (bungkla.com) แห่งนี้มาได้ระยะหนึ่งภายใต้การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบเนื้อหาอย่างใกล้ชิดของผู้บริหาร ทำให้เราสามารถเปิดกว้างในด้านการเขียนมากขึ้น คงไม่เฉพาะเรื่องของวิชาการอย่างเดียว เพราะประสบการณ์งานเขียนที่ผ่านมา พบว่า ผู้อ่านส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการวิชาการ แต่ต้องการแนวคิดสั้นๆ เพื่อคิดต่อ.. ด้วยเหตุนี้บล็อกแห่งนี้จึงไม่ได้อัดแน่นด้วยงานวิชาการ ในทางกลับกันจะเน้นเรื่องของภาพกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่

เข้าสู่กิจกรรมที่ทีมงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ได้เข้าร่วมงาน “มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ปี 2554″ ที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศรีบึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ โดยมี นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติเปิดงาน

พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก และกล่าวแสดงมุทิตาจิต


การฟ้อนรำ ผสมผสานเสียงพิณ แคน มรดกอีสานของทีมอำเภอเซกา ช่วยเสริมความรสชาดอาหารได้ดียิ่งนักโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นางไหผู้นี้……ท่วงท่าประกอบเสียงเพลง ของทีมอำเภอเมืองบึงกาฬ ก็น่าชมใช่ย่อยตามติดมาด้วยนักร้องของแต่ละอำเภอ แว่วข่าวว่าฝึกซ้อมมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ จนคณะผู้บริหารต้องงัดลีลาการฟ้อน ออกมาประชัน…ในหลายๆ สิ่งแห่งค่ำคืนแห่งความสุข สนุกสนาน แฝงด้วยเอกลักษณ์การแต่งงานแบบไทย (เสื้อคอกระเช้า+โจงกระเบน) ที่สะท้อนให้เห็นว่าเราชาวสาธารณสุขยังยึดถือและสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงานไว้ได้อย่างน่าชื่นชมคณะผู้บริหาร และทีมงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุ่งคล้า นำโดย นางเบญจพรรณ สมภักดี สาธารณสุขอำเภอบุ่งคล้า มอบของที่ระลึก พร้อมกล่าวชื่นชมการทุ่มเท แรงกาย แรงใจในการทำงานช่วงเวลาที่ผ่านมา พร้อมทั้งกล่าวแสดงมุทิตาจิตเรียกได้ว่า ทั้งผู้บริหารระดับสูง เพื่อนร่วมงาน ต่างให้การชื่นชมในเกียรติประวัติของผู้เกษียณฯ ทั้ง 3 ท่าน อาทิ ผู้บริหารจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬชุดการแสดงตัวแทนอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬท้ายนี้ เสียงปรบมือที่กึกก้องให้กับผู้เกษียณที่เพียรสร้างคุณงาม ความดี ยังคงแว่วในใจของ เราชาวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬตลอดไป……

ปล. สำหรับท่านไหนที่ต้องการภาพที่ไม่ผ่านการย่อขนาด สามารถติดต่อได้ที่ sugunxp@hotmail.com

Powered by WordPress | Designed by: search engine optimization company | Thanks to seo service, seo companies and internet marketing company