Tag Archives: สสจ.บึงกาฬ

รองนายแพทย์ สสจ.บึงกาฬเยือน..ร.ร. อสม.ปรบมือดังๆ ให้กับทีมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ที่มุ่งมั่น ร่วมด้วยช่วยกันขับเคลื่อนกระบวนการทำงานส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมโรค ที่เสมือนว่าเป็นหัวหอกแนวหน้าแนววิถีเพื่อส่วนรวม ในฮ้วงสุดท้ายของปีงบประมาณ 2555ผมสังเกตุเห็นประกายแววตาที่บังเกิดจากขวัญกำลังใจ ทิศทาง ความก้าวหน้า ตลอดจนแนวนโยบายที่เอื้อยเอ่ย โดยผู้บริหารระดับสูงระดับจังหวัด ฤ บุคคลสำคัญที่เคยบุกป่าถางทางให้ทีมสุขภาพยุคหลังๆ ได้เก็บร่องรอยกลยุทธ์สู่แนวทางการปฏิบัติได้อย่างไม่ยากเย็นนัก (นายปรีดาศักดิ์ หนูแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติพบปะ ตลอดจนมอบแนวนโยบายฯ)วันที่ 27 กันยายน 2555 ณ จันทร์เดชราษฎรบำรุง ภาพกิจกรรมเชิงประจักษ์ในเวทีระดับอำเภอ จังหวัด ได้รับการหยิบขึ้นมาชื่นชมอยู่เนืองๆ…การสนองตอบ การมีส่วนร่วม ของวงล้อสำคัญด้านสุขภาพ และสังคม ชวนใจให้รู้สึกอิ่มเอม ดั่งที่เหล่า อสม.ได้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า “จิตวิญญาณของคำว่า อาสา ยังคงตึดตรึง…ค่าป่วยการเป็นเพียงของหวานที่เคยเติมกำลังระหว่างทาง”

นางทิพยา ทองพันธ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส (รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอบุ่งคล้า) ให้เกียรติบอกเล่ากิจกรรมที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2555 อีกทั้งสิ่งที่เราจะต้องเตรียมพร้อมในปีงบประมาณ 2556 นี้ปฐมฤกษ์สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนกระบวนการทำงานของเหล่า อสม. ที่นับวันยิ่งตกผลึกความรู้มากขึ้นเรื่อยๆ ดังจะสังเกตุเห็นว่า รูปแบบของโครงการสาธารณสุขมูลฐานแปลเปลี่ยนสู่แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ หรือ ตาราง 11 ช่อง นั่นแลงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เป็นเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงอีกสาย ที่คอยจนเจือกิจกรรมต่างๆ ได้ดีหนักหนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในฐานะพี่เลี้ยงคงไม่ได้คาดหวังโครงการอัดแน่นทุกกระเบียดนิ้วหรอกนะครับ หากแต่หวังเล็กๆ เพียง อสม.เข้าใจตรงกันว่า เงิน กิจกรรม และร่องรอยการทำงานเชิงประจักษ์ มีที่ไปที่มาอย่างไรเท่านั้นจริงๆสิ่งที่อยากจะสะท้อนให้พี่น้องชาวอำเภอบุ่งคล้าได้เห็น คือ กิจกรรมหลายๆ อย่างที่บังเกิดขึ้นในแต่ละหมู่บ้าน มีจุดกำเนิดที่โต๊ะเล็กๆ และทีมสุขภาพกลุ่มน้อยที่คอยสอดส่องดูแลทุกท่านอยู่ข้างๆ บ้าน ยังไงละระหว่างที่ผมชี้แจงเกี่ยวกับการเขียนโครงการในเบื้องต้น…ผมสังเกตุเห็นชัดเจน คือ อสม. มีแนวคิดในเชิงพัฒนาสูงมาก อาจด้วยพื้นที่เป็นบ้านของฉัน บ้านของลูกหลานฉัน เหนือสิ่งอื่นใดที่ขาดไม่ได้คือ ที่ปรึกษาที่พร้อมสนับสนุนแต่ละกระบวนการอย่างต่อเนื่อง…และผมเชื่ออีกว่า ทีมสุขภาพอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬทำได้แน่นอน..

สุดท้ายนี้…เรามาปรบมือดังๆ ให้กับเหล่า อสม. กันเถอะ….

ยินดีต้อนรับ…ทีมสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลายอย่าพึ่งเมินหน้าหนีกันไปนะครับ…หากพูดถึงเรื่องการควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยวิธีทางกายภาพง่ายๆ คือ ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย…นั่นหมายความว่า การเจ็บป่วยของบุตรหลานอยู่ในมือทุกท่านก็คงไม่ผิดนัก…ในใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนล้วนอยากให้พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวอำเภอบุ่งคล้า หรือแม้กระทั่งชาวไทยดำรงชีพอย่างปกติสุขปราศจากโรคภัยอยู่แล้ว จริงอยู่ที่ชาวบ้านบอกว่าจะดีแค่ไหนหากเจ้าหน้าที่ หรือ อสม.ทำให้ เหนือสิ่งอื่นใดอยากให้แต่ละหลังคาเรือนช่วยกัน…ความยั่งยืนเกิด โอกาสที่โรคไข้เลือดออกจะเกิดขึ้นมีน้อยมากหากเราช่วยกันอย่างเอาจริงเอาจัง…ชุมชนคงไม่ปรารถนาที่จะเห็นลูกหลาน ป่วย หรือ เิกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ของคนที่รัก และหวงแหนหรอกนะครับ…ลำพังเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทำได้เพียงกลยุทธ์ง่ายๆ อาศัยกำลังคนไม่มาก เพื่อกระตุ้นพวกเราแค่นั้นละ โปรดพึงระลึกว่า…ยุงอยู่บ้านใคร ก็กัดคนในบ้านนั้นละยินดีต้อนรับ…ทีมสุ่มประเมินลูกน้ำยุงลาย จาก สคร.6 ขอนแก่น ,ศตม.,และ สสจ.บึงกาฬ ที่ร่วมเคาะกระแสให้เราอีกต่อหนึ่ง…การสุ่มประเมินที่ถึงพริกน้ำปลา…วิชาการที่ออกรสชาด ช่วยให้ทีม อสม. ตลอดจนชุมชนมองเห็นแนวทางมากยิ่งขึ้น…ส่วนผลการสุ่มประเมิน ณ อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ พื้นที่เป้าหมายบ้านบุ่งคล้าทุ่ง หมู่ที่ 2 และ บ้านหนองคังคา หมู่ที่ 4 ค่าความชุกลูกน้ำยุงลายอยู่ที่ 25.77 และ 15.64 ตามลำดับ…

อย่างไรก็ดี…ขอบคุณทุกส่วนที่ร่วมด้วยช่วยกัน…

ยินดีต้อนรับคณะประเมินงานสาสุขรอบที่ 1/55เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา…หน่วยคู่สัญญาบริการปฐมภูมิอำเภอบุ่งคล้า ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุ่งคล้า โรงพยาบาลบุ่งคล้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 3 แห่ง ได้มีโอกาสต้อนรับคณะประเมินงานสาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ นำทีมโดย นายปรีดาศักดิ์ หนูแก้ว (รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ) การประเมินในครั้งนี้เป็นรอบที่ 1 (ผลการดำเินินงานเดือน ต.ค. 54 – ก.พ. 55)เวลาประมาณ 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบุ่งคล้า ทีมผู้รับประเมินพร้อมพรั่ง ต่างตั้งหน้าตั้งตารอคำชี้แนะจากคณะอย่างใจจดจ่อ กระบวนการเริ่มด้วยการทักทายที่เป็นกันเอง การนำเสนอตามติด ปิดท้ายด้วยวิดิโอประมวลภาพกิจกรรมตามสมควรต้องบอกว่า ทีมผู้รับประเมินของเรามีทั้งมือใหม่ และมือฉมัง แต่ทั้งสองมือก็สามารถเรียนรู้งานไปด้วยกันได้เป็นอย่างดีบางกลุ่มเต็มเปี่ยมด้วยขะมักเขม้นในการเรียบเรียงเนื้อหาที่จะบอกเล่า ตลอดจนข้อจำกัด อุปสรรคเพื่อถามไถ่คณะประเมิน…จนวินาทีสุดท้ายอีกกลุ่ม…มีนั่งเงียบเพื่อทำสมาธิเพื่อเสริมประสิทธิภาพการไล่เรียงเนื้อหา ร่องรอย และผลการดำเนินงานในมุมเงียบๆจากการสังเกต พบว่า รายละเอียดของตัวชี้วัดที่ทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้กำหนดได้มีการปรับเพื่อให้เข้ากับบริบทของการทำงานในชุมชนมากขึ้น อีกทั้งเพิ่มเติมการวัดผลเชิงคุณภาพหลายๆ ส่วน ถือว่ามีความลงตัวพอสมควร…ร่องรอยของผลการดำเนินงาน ผสานความเข้าใจระหว่างคนทำงาน กับ ผู้รับประเมินได้เกิดปรากฎการณ์ปรับเข้าหากันได้ในระดับหนึ่ง ทุกแนวทาง ทุกข้อเสนอแนะ ทุกโอกาสที่หยิบยื่นเพื่อก้าวไปด้วยกันของทีมคณะประเมินฯ ที่ส่งมอบให้ ทีมงานเราพร้อมที่จะส่งต่อแนวคิดลงสู่พื้นที่ เพื่อเป้าหมายร่วมที่เราอยากจะเห็นร่วมกัน คือ ประชาชนมีสุขภาพที่ดีในลำดับต่อไปนั่นแล…

ผลการประเมินอย่างเป็นทางการ จะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้ง….

Powered by WordPress | Designed by: search engine optimization company | Thanks to seo service, seo companies and internet marketing company