แบบสอบถามความรู้ในการเฝ้าระวังโรคเอดส์

สำหรับประชาชนชาวอำเภอบุ่งคล้า หรือผู้เยี่ยมชมเว็บบล็อกสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุ่งคล้า ร่วมวัดความรู้ในการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคเอดส์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินงานสุขศึกษา และการแก้ไขปัญหาในแต่ละประเด็น…..ขอบพระคุณในการสละเวลาตอบแบบสอบถามครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: search engine optimization company | Thanks to seo service, seo companies and internet marketing company