เปิดตัวนักสุขภาพครอบครัว (นสค.)

cando_nongkhai (4)

ยุทธศาสตร์ที่ผ่านกระบวนการ รวบรวม วิเคราะห์ อย่างละเมียด สู่การปฏิบัติ ที่นายแพทย์นิทัศน์ รายยวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 10 ได้กล่าวด้วยคำพูดที่กินใจว่า “ผมเพียงให้ของ และส่องตะเกียงเท่านั้น” ความสำเร็จอยู่ที่องค์ประกอบ 1:12:20:1,250 คือ แพทย์ นสค. อสม. และประชาชนเป้าหมาย ตามลำดับ…

ปฐมฤกษ์เปิดตัวนักสุขภาพครอบครัว (นสค.) อย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ณ ห้องชื่นระวิวรรณ โรงพยาบาลหนองคาย ถือเป็นจุดพุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จการดูแลสุขภาพของประชาชนในทิศทางเดียวกัน

cando_nongkhai (3)

เมื่อผู้ตรวจฯ ให้ของ และส่องตะเกียง เพียงองค์ประกอบในข้างต้นขับเคลื่อนไปพร้อมกันภายใต้กลยุทธ์แห่งบริบท ภาวะสุขภาพดีของประชาชนคงอยู่แค่เอื้อม ประเด็นสำคัญอีกสิ่งที่เน้นย้ำ คือ นสค.ต้องรู้ว่าทำอะไรได้บ้าง รู้ว่าใครทำสิ่งนั้นได้แล้วพามาช่วยทำ หรือช่วยสอน บริหารจัดการก้าวเดินอย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมกันให้ได้

cando_nongkhai (2)

ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ความคาดหวัง ทุกประเด็นล้วนแล้วได้รับความใส่ใจจากผู้ตรวจฯ

cando_nongkhai (1)

ทีมงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดหนองคาย พร้อมขับเคลื่อนกลยุทธ์ CANDO ดูแลดุจญาติมิตร สู่ รพ.สต.แบบยั่งยืน

cando_nongkhai

ภาพแห่งประวัติศาสตร์การยกระดับรูปแบบการดูแลสุขภาพ ได้รับการตีแผ่ ขยายผล โดยที่การติดตามผลถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน เราหนึ่งในนักสุขภาพครอบครัว หนึ่งในทีมนักสุขภาพครอบครัว ล้วนคาดหวังสิ่งเดียวกัน คือ ประชาชนมีสุขภาพดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: search engine optimization company | Thanks to seo service, seo companies and internet marketing company