การแชร์ Printer ในระบบเครือข่าย LAN (Wireless)

สำหรับท่านใดที่ต้องการแชร์ปริ้นเตอร์ผ่านระบบ Wireless ของสำนักงานก็สามารถทำได้ดังไฟล์ที่แนบ
โดยหลักการง่ายๆ คือ เครื่องคอมต้องเชื่อม wireless ได้ และ เครื่องใดเครื่องหนึ่งเชื่อมต่อปริ้นเตอร์ + แชร์ปริ้นเตอร์…

เมื่อครบในหลักการข้างต้น ก็สามารถทำตามคู่มือสั้นๆ ง่ายๆ นี้ได้เลย Download ได้ที่นี่ครับ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: search engine optimization company | Thanks to seo service, seo companies and internet marketing company